Nieuwe inzichten en netwerken

4 jaar ago  •  By  •  0 Comments

Op donderdag 2 juni j.l. was het zover: de eerste digital marketing workshop voor (kleine) ondernemers vond plaats; een gratis event waar experts op vrijwillige basis kennis en informatie deelden op het gebied van digitale marketing, zoekmachine-optimalisatie en social media.

Arosha Brouwer – Introductie Digital Marketing

Organisator Arosha Brouwer opent de presentatie in het Living Lab van de Universiteit Leiden met een inleiding waarin zij de importantie van een gedegen digitaal marketingplan voor ondernemers benadrukt. Aan de hand van cijfers zien we dat Nederland het hoogste percentage smartphone-bezitters van Europa heeft; hier ligt een enorme mogelijkheid om potentiële klanten te bereiken! Echter, 45 procent van de websites van kleine retailers werkt niet naar behoren op mobiele telefoons. Een andere belangrijke tip van Arosha: vraag feedback en advies aan klanten, familie en vrienden. Soms kan de oplossing voor een probleem erg simpel en praktisch zijn.

eFocus – SEO

Ook Ronald Kruin ziet in hoe belangrijk mobiel bereik voor een bedrijf is. Hij is online marketeer bij eFocus, een bedrijf dat voor grote opdrachtgevers (Heineken, Rabobank, Philips, om er een paar te noemen) de digitale marketing doet. Ronald vertelt over SEO (Search Engine Optimalization). Om zichtbaar én vindbaar te worden op zoekmachines is het belangrijk mobiel optimaal bereikbaar te zijn, een goede websitestructuur en unieke content te hebben. Veel deelnemer hebben praktische, technische en specifieke vragen voor Ronald.

SPEKGLAD – Hoe kun je social media gebruiken om je merk te verbeteren?

Dat geldt ook voor Michiel van der Spek, digitaal consultant bij Koppert Cress en eigenaar van SPEKGLAD. Als kenner op het gebied van social media bestaat zijn verhaal vooral uit praktische tips en adviezen. Bedenk wanneer je klanten online zijn om je Facebookpost te lezen. Wees bewust van wat trending is op Twitter en speel daar op in. Houd je LinkedIn-profiel actueel.

Aan het einde van de avond komen we tijd tekort. De deelnemers willen nog van alles bespreken met Arosha Brouwer, Ronald Kuin en Michiel van der Spek. Het event was een succes en dat smaakt uiteraard naar meer. De 25 deelnemers keren na een lange avond met nieuwe inzichten, een uitgebreider netwerk én goodies van eFocus en Koppert Cress tevreden huiswaarts.

Meer informatie over een gevolg van dit initiatief? Sluit je dan aan bij de LinkedIn groep.

Fresh insights and expanded networks

4 jaar ago  •  By  •  0 Comments

On Thursday, June 2nd the first digital marketing workshop for small business owners took place; a free event where experts on voluntary basis shared knowledge and information in the field of digital marketing, search engine optimalization and social media.

Host Arosha Brouwer opens the presentation in Leiden University’s Living Lab underlining the importance of a thorough digital marketing plan for entrepreneurs. The stats show the Netherlands has the highest percentage of smartphone owners in Europe; here lies a great opportunity to reach potential costumers! However, 45 percent of the websites by small business owners do not work properly on mobile phones. Another important tip from Arosha: ask for advice and feedback from costumers, family and friends. Sometimes the solution for your problems can be very simple and practical.

Ronald Kruin recognizes the importance of mobile coverage for a business. He is an online marketer with eFocus, a company that does the digital marketing for big clients (Heineken, Rabobank, Philips, to name a few). Ronald tells us about SEO (Search Engine Optimalization). To be visible and findable on search engines it’s important to have a decent mobile reach, a good website structure and unique content. Many participants have practical, technical and specific questions for Ronald. The same goes for Michiel van der Spek, digital consultant at Koppert Cress and owner of SPEKGLAD. As an expert in the field of social media, Michiel’s presentation consists mainly of practical tips and advices. Remember when your costumers are online to read your Facebook posts. Be aware of what’s trending on Twitter and act on that. Keep your LinkedIn profile up-to-date.

At the end of the evening we run out of time as the participants feel there’s still more to discuss with Arosha, Ronald and Michiel. The event was a big success and that might pave the way for future initiatives. The 25 guests go home satisfied after a long evening filled with fresh insights, an expanded network and goodies from eFocus and Koppert Cress.