One for Seven Study

Het verbeteren van de behandeling van patiënten met een psychotische stoornis. One for Seven is een studie die onderzoek doet naar de effectiviteit en verdraagzaamheid van penfluridol (acemap) in vergelijking tot (de) tweede-generatie antipsychotica (olanzapine en risperidon).

De One for Seven Study zal de komende twee jaar verschillende vragen proberen te beantwoorden door onderzoek te doen bij 180 patiënten met een psychotische stoornis.

De studie zal in het najaar van 2016 starten. Er zijn op dit moment zeven deelnemende instellingen, verspreid door heel Nederland: Academisch Medisch Centrum (AMC), Antes (Delta Psychiatrisch centrum), BAVO Europoort, Erasmus Universitair Medisch Centrum, GGz Breburg, Mondriaan GGZ en Yulius.

Dankzij SPEKGLAD nú ook online actief.